Online-Knihy.sk

Online-Knihy.sk

    11.5€
    (346.45 Sk)
    10.95€
    (329.88 Sk)
    4.5€
    (135.57 Sk)
Prihlasovacie meno:

Heslo:

Metódy sociálnopsychologickej praxe

Metódy sociálnopsychologickej praxe
Autor:Eva Sollárová, Teodor Kollárik
Vydavateľstvo:Ikar
Rok vydania:2004
Pre súčasnú metodológiu sociálnej psychológie vo svete je typické rozširovanie arzenálu metód o metódy príbuzných vedných disciplín. Takáto otvorenosť sociálnej psychológie prispieva ku komplexnému poznaniu a riešeniu problémov súvisiacich s pôsobením človeka v širšom alebo užšom sociálnom prostredí. Predkladaná kniha je pokusom o vyplnenie medzery v domácich ucelených a konkrétnejšie zameraných prácach o metódach vzhľadom na ich aplikáciu v reálnych podmienkach sociálneho prostredia. Predstavuje metódy „zisťovacieho charakteru“, ktoré umožňujú analyzovať vybrané sociálne javy. Patria k nim ▪ obsahová analýza ▪ postojové škály ▪ sémantický diferenciál ▪ psychologická explorácia ▪ metodiky diagnostikujúce sociálne vlastnosti jednotlivcov a vzájomné interakcie v skupine ▪ metódy tvorivosti a situačné metódy pri výbere pracovníkov ▪ metódy merania motivácie v sociálnom prostredí ▪ kvantitatívne prístupy k človeku na úrovni sociálno-ekonomických javov ▪ štatistické metódy v sociálnopsychologickom výskume.
5.9 € (177.74 Sk)
2010 © Kníhkupectvo Hviezdoslav - Všetky práva vyhradené | micarp.sk
Najnakup.sk
Knihy
Pesiazona.sk
Tovar.sk
NajVyber.sk