Online-Knihy.sk

Filozofia - Online-Knihy.sk

    12.5€
    (376.58 Sk)
    6.95€
    (209.38 Sk)
    9.9€
    (298.25 Sk)
Prihlasovacie meno:

Heslo:

kníh na stránku:

Filozofia

Iluminácie

Iluminácie

Walter Benjamin

Výber z esejí a štúdií kritika a teoretika literatúry, ktorý prináša rovnako filozofické aj spoločenskokritic ...
5.9 € (177.74 Sk)
Rozjímanie o veľkom inkvizítorovi

Rozjímanie o veľkom inkvizítorovi

Andrej Červeňák, Miloš Ferko, Dalimír Hajko, Ján Tužinský

V dejinách svetovej literatúry sa nachádzajú nielen diela, ktoré sú nadčasové a ktoré budú mať vždy čo pove ...
3.9 € (117.49 Sk)
Logika

Logika

Dan Cryan, Sharron Shatil, Bill Mayblin

Logika je páteří západní civilizace, drží pohromadě její filozofické, vědecké a právní systémy. Navzdory ...
9.9 € (298.25 Sk)
Maticová logika

Maticová logika

František Siska

Práca chce poukázať na spoločnú vlastnosť, ktorú má ako fyzikálny, tak aj jazykový svet - schopnosť vytvára ...
5.5 € (165.69 Sk)
Olejárova encyklopédia matematiky

Olejárova encyklopédia matematiky

Marián Olejár a kolektív

Viac ako 1050 základných pojmov z matematiky v abecedne usporiadaných encyklopedických heslách a desiatkach obrázk ...
9.9 € (298.25 Sk)
Inteligencia ako výpočet

Inteligencia ako výpočet

Ján Šefránek

Kniha vznikala ako podklad prednášok o reprezentácii poznatkov a inferencii na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v B ...
8.9 € (268.12 Sk)
Spoločný život

Spoločný život

Todorov Tzvetan

...
4.3 € (129.54 Sk)
Pôvod náboženského vedomia podľa E. Durkheima

Pôvod náboženského vedomia podľa ...

Maurice Halbwachs

Durkheimovo dielo našlo v osobnosti Mauricea Halbwachsa jedinečného interpreta... V knižke o počiatkoch nábožensk ...
4.3 € (129.54 Sk)
Podnikateľská a enviromentálna etika

Podnikateľská a enviromentálna etik ...

Dagmar Smreková, Zuzana Palovičová

Jadrom práce je analýza statusu, povahy a predmetu podnikateľskej etiky na jednej strane a enviromentálnej etiky na ...
2.95 € (88.87 Sk)
K dejinám logiky a metodológie vied na Slovensku a v Čechách

K dejinám logiky a metodológie vied ...

Jozef Viceník, Pavel Cmorej a kolektív

Základnými cieľmi tohto grantového projektu bolo systematické preskúmanie vývinu logiky a metodológie vied, ako ...
5.5 € (165.69 Sk)
2010 © Kníhkupectvo Hviezdoslav - Všetky práva vyhradené | micarp.sk
Najnakup.sk
Knihy
Pesiazona.sk
Tovar.sk
NajVyber.sk