Online-Knihy.sk

Filozofia - Online-Knihy.sk

    7.9€
    (238 Sk)
    4.99€
    (150.33 Sk)
    7.9€
    (238 Sk)
Prihlasovacie meno:

Heslo:

kníh na stránku:

Filozofia

Inteligencia ako výpočet

Inteligencia ako výpočet

Ján Šefránek

Kniha vznikala ako podklad prednášok o reprezentácii poznatkov a inferencii na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v B ...
8.9 € (268.12 Sk)
Spoločný život

Spoločný život

Todorov Tzvetan

...
4.3 € (129.54 Sk)
Pôvod náboženského vedomia podľa E. Durkheima

Pôvod náboženského vedomia podľa ...

Maurice Halbwachs

Durkheimovo dielo našlo v osobnosti Mauricea Halbwachsa jedinečného interpreta... V knižke o počiatkoch nábožensk ...
4.3 € (129.54 Sk)
Podnikateľská a enviromentálna etika

Podnikateľská a enviromentálna etik ...

Dagmar Smreková, Zuzana Palovičová

Jadrom práce je analýza statusu, povahy a predmetu podnikateľskej etiky na jednej strane a enviromentálnej etiky na ...
2.95 € (88.87 Sk)
K dejinám logiky a metodológie vied na Slovensku a v Čechách

K dejinám logiky a metodológie vied ...

Jozef Viceník, Pavel Cmorej a kolektív

Základnými cieľmi tohto grantového projektu bolo systematické preskúmanie vývinu logiky a metodológie vied, ako ...
5.5 € (165.69 Sk)
Humanizmus a renesancia

Humanizmus a renesancia

Hrušovský Igor

Ďalší zväzok Antológie z diel filozofov – Humanizmus a renesancia – zahrnuje obrodu antickej epochy, t. j. 14. ...
15.4 € (463.94 Sk)
Filozofia, teológia, jazyk

Filozofia, teológia, jazyk

Ján Zozuľak

Monografia Filozofia, teológia, jazyk poskytuje metodologický návod na skúmanie vzťahu filozofie, teológie a jazyk ...
7.9 € (238 Sk)
Filozofické dialógy

Filozofické dialógy

Pavel Cmorej

Súbor jedenástich dialógov vedených Pavlom Cmorejom s viacerými analytickými filozofmi alebo s autormi, ktorým an ...
6.9 € (207.87 Sk)
Matej Bel a idea občianskej spoločnosti

Matej Bel a idea občianskej spoločno ...

Mária Vyvíjalová

Majet Bel reprezentuje výnimočnú osobnosť, ktorá v prvej tretine 18. storočia všestrannou erudíciou, duchovn ...
7.9 € (238 Sk)
Zakázaná viera - Tajné dejiny gnosticizmu

Zakázaná viera - Tajné dejiny gnost ...

Richard Smoley

Autor Richard Smoley skúma vznik, rozmach i zánik predkresťanského nábožensko-filozofického prúdu skrývajúceho ...
9.95 € (299.75 Sk)
2010 © Kníhkupectvo Hviezdoslav - Všetky práva vyhradené | micarp.sk
Najnakup.sk
Knihy
Pesiazona.sk
Tovar.sk
NajVyber.sk